Quadre de fons documentals

L'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs custodia un ampli ventall de fons documentals relacionats amb la localitat. Una part d'aquests han estat produïts per l'Ajuntament i els seus ens i empreses públiques. D'altres, són fruit de donacions realitzades per un gran nombre de veïns i veïnes de la nostra ciutat.

El present quadre s'estructura en set apartats, que recullen la totalitat de la documentació conservada per la institució. En resum 40 fons que s'han organitzat de la següent forma:

100. Fons municipals

101. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

102. Patronat del Centre de Planificació Familiar

103. Òrgan especial d'administració dels Serveis de l'Aparcament Subterrani

104. Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs

200. Fons judicials

201. Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs

300. Fons d'associacions i fundacions

301. Col·lectivitat de Camperols de Pla de Besòs

302. Societat Recreativa Peña el Grano de Arena

303. F.E.T y de las J.O.N.S Sant Adrià de Besòs

304. PSC, agrupació local de Sant Adrià de Besòs (1980-1990)

305. Junta de construcció del temple parroquial de Sant Adrià

306. Cooperativa Obrera El Besòs

307. Taller de Fotografia de l'Escola Jara

4. Fons comercials i d'empreses

401. Fàbrica de cartró Llandrich

402. Càmping Sant Adrià

403. Fàbrica Baurier

404. Fàbrica Schott Atevi

405. Construccions Puigdevall

500. Fons Patrimonials

501. Família Colominas

502. Família Agustench Causadias

503. Família Vilardell

504. Família Aragall Puig

505. Família Bachs Serret

600. Fons personals

601.Valentín Colominas Costa

602. Esteve Guasch Lloberas

603. Miquel Fuster Alaña

604. Miguel Sala Badia

605. Antonio Casanellas Carreté

606. Manuel Barrios Lucena (dipòsit MhiC)

607. Joan Rovira i Costa

607. José Maria Martínez-Marí Ódena

609. José Colom Pedragona

610. Fermín Borrás Suñe

611. Margarida Corominas Puche

612.Joan Giralt i Banús

613. Francesc Arnau i Arias

700. Col·leccions

701. Cooperativa del Fluido Eléctrico

702. Col·lecció Torres Bonet

703. Col·lecció Pacual Olba

704. Col·lecció Bautista Campos

705. Col·lecció Garcia Rovira

706. Col·lecció Agrupament Escolta Sant Adrià

707. Col·lecció Soler Viciana

708. Col·lecció Martori Rigol

709. Col·lecció Mercè Carreter

710. Col·lecció Fuentes Vicent

711. Col·lecció Colomé Bartrolí

712. Col·lecció Fadón Poza

713. Col·lecció González Hergueta

714. Col·lecció Puig Martínez

715. Col·lecció Arnau i Àrias

716. Col·lecció Emília Olivella

717. Col·lecció Juan Vicente Nevado

718. Col·lecció Catalana de Gas i Electricitat

719. Col·lecció José Sánchez Portero