Avís Legal

Ajuntament de Sant Adrià de Besós

El present Avís Legal regula l´ús del servei del web, www.sant-adria.net, propietat de l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós amb domicili social a Plaça de la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besós, Barcelona, amb NIF P0819300P i que posa a la disposició dels usuaris d´Internet.

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del web (d'ara endavant, "usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del moment mateix que l'usuari accedeix al web.

En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot sofrir modificacions.

En aquest sentit, l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

El servei prestat per l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós és el de serveis públics pròpies de les administracions públiques.

El web té com objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós i els seus clients o interessats a través d'Internet. A més, a través del lloc web, l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós sol•licita i recull dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix a la secció "CONTACTE" es recolliran en fitxers sent responsable Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició (drets ARCO), així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l'usuari o pel seu representant de les següents formes:

   -   Sol·licitud escrita i signada presencialment a les oficines d´atenció ciutadana.

   -   Correu postal a l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós: Plaça de la Vila, 12 , 08930. 

   -   A través de la Seu Electrónica de l´Ajuntament. 

Per poder realitzar la sol•licitud per Internet haureu d’accedir amb certificat digital.

L’accés a les dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte, així mateix, a una obligació de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com el Reial Decret 1720/2007 en el seu desenvolupament.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, el sota signant es compromet a comunicar-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, tal consentiment no s’estén a la cessió de dades, excepte que aquesta cessió sigui imprescindible per a l’efectiva prestació del servei. 

Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal reconeixeu que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre aquesta entitat, avisos i, en general, informació sobre Ajuntament de Sant Adrià de Besós, que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu l'article 11 de la LOPD, en omplir qualsevol dels formularis d'aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Ajuntament de Sant Adrià de Besós perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Ajuntament de Sant Adrià de Besós a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

Ajuntament de Sant Adrià de Besós es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Així mateix li informem que Ajuntament de Sant Adrià de Besós té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d'existir enllaços amb diferents llocs web, l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L'usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Ajuntament de Sant Adrià de Besós no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

El servei no va dirigit a menors d’edat i no en recopilem conscientment cap informació personal. Si ets menor de 18 anys, no utilitzis el servei i no ens proporcionis cap informació personal. Si descobrim que un menor ens ha proporcionat dades de caràcter personal, les eliminarem.
L´Ajuntament de Sant Adrià de Besós no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés al web no implica l'obligació per part de l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L´Ajuntament de Sant Adrià de Besós no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre. A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquest Avís Legal, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a .

© Drets de propietat i copyright
Ajuntament de Sant Adrià de Besós

Plaça de la Vila, 12
08930  Sant Adrià de Besós
Barcelona
NIF: P0819300E
Telf.  933812004
Fax:  933817056