Àrees de govern

Alcaldia

Filo Cañete Carrillo

 • Direcció del govern i l'administració municipal
 • Funcions de representació institucional
 • Coordinació dels òrgans institucionals
  • Ple
  • Junta de govern local
  • Junta de portaveus
  • Grups municipals
  • Comissionats
 • Secretaria
 • Consorci del barri La Mina
 • Consorci del Besòs
 • Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
 • Empresa municipal Pla de Besòs, SA
 • Empresa municipal EUSAB, SAU
 • Plans estratègics de ciutat
 • Llei de barris
 • Fòrum dels municipis
 • Administració electrònica i Transparència
 • Junta de Seguretat
 • Protocol
 • Gabinet de Premsa i mitjans audiovisuals:
  • Mitjans audiovisuals (ràdio i premsa)
  • Coordinació mitjans de comunicació i premsa
  • Coordinació revista d'informació municipal
  • Butlletins informatius (Newsletters)
  • Projecte ràdio municipal
  • Seguiment del Pla de mandat
 • Comunicació:
  • Disseny, difusió i imatge corporativa
  • Web municipal
  • Pantalles informatives
  • Xarxes socials 2.0
 • Participació Ciutadana:
  • Consells de barri
  • Consultes i referèndums
  • Reglaments i guies de participació
  • Consells municipals
  • Fires entitats
  • Assessories d'entitats

Hisenda i Recursos Generals

Hugo Ferrer Sáez

 • Administració General
 • Política econòmica i fiscal
 • Gestió del sistema tributari
 • Gestió del patrimoni
 • Gestió de la despesa i tresoreria
 • Contractació administrativa
 • Concessions esportives
 • Recursos Humans
 • Prevenció i salut laboral
 • Infraestructura Informàtica

Espai Públic i Seguretat

Jose Luis Martínez Cardoso

 • Serveis Municipals
 • Serveis Tècnics d'infraestructures
 • Brigada Municipal
 • Gestió de quioscos
 • Circulació i transports (senyalització, coordinació i seguiment via pública)
 • Parcs infantils i mobiliari
 • Enllumenat públic
 • Recollida de residus
 • Clavegueram-sanejament
 • Terraplenament
 • Platges
 • Servei de manteniment i conservació municipal
 • Via Pública (neteja i inspecció)
 • Manteniment edificis municipals
 • Activitats ludicofestives, col·legis
 • Mobilitat
 • Telefonia Ajuntament
 • Comissió Tècnica Assessora de Publicitat
 • Seguretat i ordre públic
 • Protecció civil

Protecció, Promoció Social i Educació

Filo Cañete Carrillo

 • Promoció Econòmica
 • Pacte territorial de l'ocupació
 • Foment i promoció de l'ocupació
 • Benestar i famílies
 • Discapacitats
 • Dinamització gent gran
 • Drogodependències
 • Immigració
 • Polítiques d'Igualtat
 • Consell Municipal de les Dones
 • Noves ciutadanies
 • Mercat d'Abastaments i comerç
 • Educació
  • Projectes educatius de ciutat
  • Ciutat Educadora
  • Equipaments educatius
  • Consorci per a la Normalització Lingüística

Territori Sostenible

Ruth Soto García

 • Urbanisme
 • Projectes d'inversions
 • Habitatge
 • Llicències i disciplina urbanística
 • Serveis Tècnics
 • Medi Ambient
 • Educació i sensibilització medioambiental
 • Agència Local d'Energia
 • Consell Municipal de Medi Ambient
 • Salut Pública
 • Mercat d'Encants
 • Llicències d'obres i activitats
 • Parcs metropolitans, jardins i espais verds
 • Arbrat
 • Potenciació del Sòl Industrial
 • Comissió de Nomenclàtor

Ciutadania i Serveis a la Persona

Andrés Pozo Cueto

 • Esports
 • Festes
 • Equipaments esportius
 • Infància i Joventut
 • Consell d'Infància
 • Consell de Joves
 • Cultura
 • Escola de música
 • Arxiu Municipal
 • MhiC
 • Memòria històrica
 • Patrimoni Cultural
 • Equipaments culturals
 • Consell Municipal de les Arts i la Cultura
 • Cooperació i Solidaritat
 • Oficina d'atenció ciutadana OAC
 • OMIC i Mediació
 • Civisme
 • Turisme i promoció de la ciutat

Per veure el cartipàs complet clicar AQUÍ