Àrees de govern

Alcaldia i presidència: 

JOAN CALLAU BARTOLÍ

Direcció del govern i l'administració municipal:

 • Funcions de representació institucional
 • Coordinació dels òrgans institucionals 
  (ple, junta de govern local, junta de portaveus, grups municipals, comissionats) 
 • Secretaria
 • Consorci del barri de la Mina
 • Consorci del Besòs
 • Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
 • Empresa municipal Pla de Besòs, SA
 • Empresa municipal Eusab, SAU
 • Plans estratègics de ciutat
 • Llei de barris

Junta de Seguretat Mitjans audiovisuals (ràdio i premsa):

 • Coordinació mitjans de comunicació i premsa
 • Coordinació revista d'informació municipal
 • Butlletins informatius (Newsletters)

Projecte ràdio municipal Seguiment del Pla de mandat Educació:

 • Projectes educatius de ciutat
 • Ciutat Educadora
 • Equipaments educatius
 • Consorci per a la Normalització Lingüística

Protecció i Promoció Social: 

FILOMENA CAÑETE CARRILLO

Promoció Econòmica:

 • Foment i Promoció de l'Ocupació
 • Pacte territorial de l'ocupació Benestar i Famílies

Serveis Bàsics d'Atenció:

 • Discapacitats
 • Consell d'Accessibilitat
 • Drogodependències
 • Immigració
 • Noves ciutadanies

Recursos Humans:

 • Prevenció i salut laboral
Ciutadania i Serveis a la Persona:
HUGO FERRER SÁEZ

Esports

Festes

Equipaments esportius

Comunicació i noves tecnologies:

 • Disseny, difusió i imatge corporativa
 • Web municipal
 • Pantalles informatives
 • Xarxes socials 2.0

Protocol

Mediació

Espai Públic:

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO

Serveis Municipals

Serveis Tècnics d'infraestructures

Brigada Municipal

Gestió de quioscos

Circulació i transports (senyalització, coordinació i seguiment via pública)

Parcs infantils i mobiliari

Enllumenat públic

Recollida de residus i Programa de residus

Clavegueram-sanejament

Terraplenament

Platges

Servei de manteniment i conservació municipal

Via Pública (neteja i inspecció)

Manteniment edificis municipals

Activitats ludicofestives, col·legis

Comissió de Publicitat

Infraestructura informàtica

Control d'accés Ajuntament

Territori sostenible:

RUTH SOTO GARCÍA

Urbanisme

Projectes d'inversions

Habitatge

Llicències d'obres i activitats, i disciplina urbanística

Serveis Tècnics

Turisme i promoció de la ciutat

Medi Ambient

Educació i sensibilització medioambiental

Parcs metropolitans, jardins i espais verds

Arbrat

Agència Local d'Energia

Consell Municipal del Medi Ambient

Salut Pública

Potenciació del Sòl Industrial

Comissió de Nomenclàtor

Igualtat, Participació Ciutadana, OAC i Solidaritat:

ROSA VILLALONGA ROBLES

Participació Ciutadana

Oficina d'atenció ciutadana OAC

Polítiques d'igualtat. Consell de les dones

Dinamització gent gran

Administració electrònica

Transparència

Solidaritat i drets civils

Hisenda i Recursos Generals:

PEDRO RIVERO HIDALGO

Administració general

Política econòmica i fiscal

Gestió dels sistema tributari

Gestió del patrimoni

Gestió de la despesa i tresoreria

Contractació administrativa

Concessions esportives

Seguretat i ordre públic

Protecció Civil

Infància, Joventut, OMIC i Comerç:

ANABEL JURADO PÉREZ

Civisme

Infància i Joventut

Drets dels infants

Consell d'Infància

Consell de Joves

Comerç de proximitat

Mercat d'Abastaments i d'Encants

OMIC

Cultura:

 • Escola de música
 • Arxiu Municipal
 • MhiC
 • Memòria històrica
 • Patrimoni Cultural
 • Equipaments culturals
 • Consell Municipal de les Arts i la Cultura