2r Tinent d'Alcaldia i Regidor

Càrrec 2r Tinent d'Alcaldia i Regidor

Àrea Espai públic i Serveis Municipals

Partit polític Grup Municipal Socialista (PSC)

Tipus Càrrec electe

Membre de Junta de Govern i Membre de Comissions Informatives

Retribució anual bruta 47460 €

Correu electrònic jlmartinez@sant-adria.net

Activitats i béns Declaració José Luis Martinez