Regidor. Pedro Sánchez Álvarez

Càrrec Regidor

Partit polític Ciutadans

Portaveu Grup Municipal de Ciutadans

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0 €

Indemnitzacions anuals (màxim) 11880 €

Activitats i béns Declaració Pedro Sánchez

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic psanchez@sant-adria.net