Regidor. Gregorio Camacho Alcalde

Càrrec Regidor

Partit polític Movem Sant Adrià En Comú - En Comú guanyem

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0 €

Indemnitzacions anuals (màxim) 11.880 €

Membre de Comissions Informatives

Activitats i béns Declaració Gregorio Camacho

Correu electrònic gcamacho@sant-adria.net