Regidora. Mercè Curto Gil

Càrrec Regidora

Partit polític Esquerra Republicana de Catalunya

Tipus càrrec Electe 

Membre de Comissions Informatives

Retribució anual bruta 0 €

Indemnitzacions anuals (màxim) 9240 €

Activitats i béns Declaració Mercè Curto

Correu electrònic mcurto@sant-adria.net