Regidora. Rosa Fontana Vinelli

Càrrec Regidora

Partit polític Ciutadans

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0 €

Indemnitzacions anuals (màxim) 9240

Membre de Comissions Informatives

Activitats i béns Declaració Rosa Fontana

Correu electrònic rfontana@sant-adria.net