Farmàcies de guàrdia


Farmàcies de torn durant el mes de febrer

J. A. MARTÍNEZ – Via Trajana, 20 local 3-6

1, 12, 23 de febrer

A. CLAPÉS – C/ Miquel Servet, 7-9

2, 13, 24 de febrer

E. RODÉS – C/ de Federico García Lorca, 1

3, 14, 25 de febrer

J. A. VELÁZQUEZ – C/ de Mar, 18

4, 15, 26 de febrer

A. FABREGAT – C/ de Pi i Gibert, 66

5, 16, 27 de febrer

P. SANZ – Gran Via de les Corts Catalanes, 26

6, 17, 28 febrer

E. BOLÓS - Av. de Catalunya, 92-94

7, 18 de febrer

M. E. CUBA - C/ de la Platja, 82

8, 19 de febrer

P. CASELLAS – C/ d'Andreu Vidal, 2

9, 20 de febrer

J.C. PÉREZ – Av. de la Catalana, 125

10, 21 de febrer

L. REDONDO – Av. Fernández Márquez, 73-75

11, 22 de febrer

NOTES:

Aquesta llista correspon a les farmàcies que estaran obertes les 24 hores del dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del matí de l'endemà. Per a més informació sobre les farmàcies de reforç, podeu trucar a la Policia Local (tel. 93 381 55 55).

El subministrament de medicaments que s'hagi de fer fora de l'horari normal ha de tenir caràcter d'urgència i ha d'estar acreditat amb la recepta mèdica corresponent.

La farmàcia A. Clapés estarà oberta cada dia de 9 a 22 h.