Farmàcies de guàrdia

Farmàcies de torn durant el mes de desembre

J. A. MARTÍNEZ – Via Trajana, 20 local 3-6

1,12 i 23 de desembre

A. CLAPÉS – Av. de Catalunya, 50

2,13 i 24 de desembre

E. RODÉS – C/ de Federico García Lorca, 1

3,14 i 25 de desembre

J. A. VELÁZQUEZ – C/ de Mar, 18

4, 15 i 26 de desembre

A. FABREGAT – C/ de Pi i Gibert, 66

5, 16 i 27 de desembre

P. SANZ – Gran Via de les Corts Catalanes, 26

6, 17 i 28 de desembre

E. BOLÓS – Av. de Catalunya 92-94

7, 18 i 29 de desembre

M. E. CUBA – C/ de la Platja, 82

8,19 i 30 de desembre

P. CASELLAS – C/ d’Andreu Vidal, 2

9, 20 i 31 de desembre

J. C. PÉREZ – Av. de la Catalana, 125

10 i 21 de desembre

L. REDONDO – Av. de M. Fernández Márquez, 73-75

11 i 22 de desembre

NOTES:

Aquesta llista correspon a las farmàcies de guàrdia que estaran obertes les 24 hores del dia, des de les 8.30 del matí fins a les 8.30 del matí de l’endemà. Per a més informació sobre les farmàcies de reforç, podeu trucar a la Policia Local (tel. 93 381 55 55).

El subministrament de medicaments que s’hagi de fer fora de l’horari normal ha de tenir caràcter d'urgència i ha d’estar acreditat amb la recepta mèdica corresponent.

La farmàcia A.Clapés estarà oberta cada dia de 8.30  a 21.30 h.