Farmàcies de guàrdia

Farmàcies de torn durant el mes de gener

A. FABREGAT – C/ de Pi i Gibert, 66

1, 12, 23 de gener

P. SANZ – Gran Via de les Corts Catalanes, 26

2, 13, 24 gener

E. BOLÓS - Av. de Catalunya, 92-94

3, 14, 25 de gener

M. E. CUBA - C/ de la Platja, 82

4, 15, 26 de gener

P. CASELLAS – C/ d'Andreu Vidal, 2

5 ,16, 27 de gener

J.C. PÉREZ – Av. de la Catalana, 125

6 , 17, 28 de gener

L. REDONDO – Av. de M. Fernández Márquez, 73-75

7, 18, 29 de gener

J. A. MARTÍNEZ – Via Trajana, 20 local 3-6

8, 19, 30 de gener

A. CLAPÉS – C/ de Miquel Servet, 7-9

9, 20, 31 de gener

E. RODÉS – C/ de Federico García Lorca, 1

10, 21, de gener

J. A. VELÁZQUEZ – C/ de Mar, 18

11, 22 de gener


NOTES:

Aquesta llista correspon a les farmàcies que estaran obertes les 24 hores del dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del matí de l'endemà. Per a més informació sobre les farmàcies de reforç, podeu trucar a la Policia Local (tel. 93 381 55 55).

El subministrament de medicaments que s'hagi de fer fora de l'horari normal ha de tenir caràcter d'urgència i ha d'estar acreditat amb la recepta mèdica corresponent.

La farmàcia A. Clapés estarà oberta cada dia de 9 a 22 h.