Carta als veïns de juliol

A través d’aquestes ratlles vull agrair a tota la ciutadania de Sant Adrià la seva participació en les eleccions municipals del passat 26 de maig, perquè és important refermar la democràcia en cada convocatòria electoral.

També vull fer un agraïment especial als 4.199 ciutadans i ciutadanes que van fer confiança al PSC de Sant Adrià i que ens han permès guanyar les eleccions.

Aquí us deixo una part del meu discurs d’investidura com a alcalde, un dels més grans honors a què un ciutadà pot aspirar:

«Vull renovar davant del Ple i de la ciutadania que hi assisteix el meu compromís amb els valors que han guiat, des de sempre, la meva acció política i que no són altres que els de treballar per un món més just i equilibrat. Un món on el patiment innecessari -el que provoquen l’egoisme i les accions humanes: pobresa, explotació, violència, manca d’educació, manca de sanitat- sigui bandejat de les societats.

Aquests valors tenen origen en la meva joventut, quan els vaig aprendre i viure de manera intuïtiva, i al llarg del temps s’han anat consolidant i refermant. I més ara, que a tot el món estem vivint moments convulsos en què drets i llibertats que crèiem consolidats per sempre veiem que trontollen o que directament desapareixen.

Crec profundament en un model social en el qual els drets bàsics de les persones (com ara la sanitat, el treball, l’educació i lliurement el seu projecte de vida i no hagin de patir angoixes i pors pel futur dels l’habitatge) estiguin garantits; en el qual tots i cadascun dels ciutadans puguin desenvolupar seus.

És l’ideal d’una societat equilibrada, amb una relació harmònica dels seus membres. Cosa que no és nova i que els grecs antics ja ho expressaven, com ara Plató quan deia: «Les pedres més grans no poden quedar ben assentades sense comptar amb les més petites».

Per últim, reprodueixo part d’un poema de Mario Benedetti, que ja he fet servir altres vegades, i que vull compartir amb tots vosaltres perquè m’emociona pel seu missatge:

Que para no ser heridos levantamos muros
Que quien siembra muros no recoge nada
Que casi todos somos albañiles de muros
Que sería mucho mejor construir puentes
Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve

Joan Callau i Bartolí.
Alcalde de Sant Adrià de Besòs