Carta als veïns de maig

Una de les nostres màximes prioritats al llarg del mandat que ara s’acaba ha estat la JUSTÍCIA SOCIAL. Això vol dir que en un context de crisi econòmica, on els ciutadans treballadors han estat els més afectats, havíem de prioritzar i hem prioritzat les polítiques de PROTECCIÓ SOCIAL, LES OCUPACIONALS i LES EDUCATIVES (sobretot beques).
Carta als veïns de maig

Portada de llibre

Aquestes prioritats han quedat reflectides en el pressupost del 2019, on destinarem (entre recursos propis i d’altres administracions) més d'1.200.000 € a programes de Foment de l’Ocupació, on l’Atenció Primària ha passat de 441.000 € (el 2018) a 481.000 € (el 2019) i  la partida d’Emergències Socials passa de 220.000 € (2018) a 260000 € (2019). Els programes de Promoció de la Gent Gran passen de 56.000 € (2018) a 102.000 € (2019) i el programa de la Dependència (sobretot el de Servei a Domicili per a persones grans)  passa de 846. 000 € (2018) a 917.000 € (2019).

En l’àmbit educatiu consolidem l’Escola d’Oportunitats, la segona que existeix a Catalunya, i que vol donar noves oportunitats a nois i noies que,  pel motiu que sigui,  han deixat els estudis o la formació. A l’Escola Bressol Municipal J. M. Céspedes, l’Ajuntament hi fa una aportació de 430.000 € d’un total de 613000, perquè la Generalitat fa anys que va deixar de fer la seva aportació. També posem una partida perquè nens i nenes sense recursos puguin fer esport, amb una dotació de 21.000 €.

Això són exemples tangibles de l'aplicació als pressupostos municipals del principi de la JUSTÍCIA SOCIAL, que volen fer-ne una societat més equilibrada, on tothom tingui l’oportunitat de dur a terme el seu projecte de vida.

També estic molt content d'haver presentat el llibre de fotografies i documents «De Poble a Ciutat. Imatges de Sant Adrià de Besòs», que realitzat per l’Albert Martínez, amb la inestimable col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica (sobretot del Pep Ibern)  i d'un grup de ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià- ,  ens permet posar a l’abast de tots els adrianencs  una part de la nostra història gràfica, recollida a l’Arxiu Municipal, a l’Agrupació Fotogràfica i als arxius particulars de veïns i veïnes de la ciutat, a qui vull agrair de tot cor la seva aportació.

Content perquè ens permet conèixer el passat de la nostra ciutat, perquè ajuda a enfortir els llaços comunitaris de tots els que estimem Sant Adrià i content i orgullós de la passió que l’Albert ha posat en l'elaboració i edició d’aquest llibre, que és de molt alta qualitat.

 

Joan Callau Bartolí, Alcalde de Sant Adrià de Besòs