Carta als veïns/es. Viure Sant Adrià juliol-agost

Carta als veïns/es. Viure Sant Adrià juliol-agost

Signatura conveni amb l'Associació Antoni Maria Zaccaria

Vull començar la carta als veïns d’aquest número del Viure explicant-vos, tal com vaig fer als Grups Municipals i també en el Ple del mes de maig, la meva situació d’investigat. El motiu és per expedients administratius relacionats amb les Carpes del Marina-Besòs. Voldria manifestar que l’Ajuntament ha fet aquests expedients correctament i s’han tramitat totes les llicències que la normativa estableix.

A l’inici d’aquest mandat es va constituir una Comissió de Seguiment sobre les actuacions municipals en les esmentades Carpes. En aquesta Comissió els tècnics van donar puntual i detallada informació sobre aquests expedients. Expedients que estan a disposició de tots els grups, com així vaig reiterar-los en una reunió de portaveus que vaig convocar tot just rebre la comunicació del jutjat, al temps que els ratificava la disposició de mantenir-los informats.

D’altra banda, hem guanyat un recurs presentat pels últims gestors de les Carpes. El jutjat ens ha donat la raó per haver-los retirat la llicència i per tant no permetre que continuessin amb la seva activitat. Això demostra que l’Ajuntament va actuar correctament en tots els passos administratius que va fer i que va defensar el dret al descans dels veïns.

També em plau dir-vos que en breu començaran les obres de remodelació del carrer Tarragona i les del carrer Bogatell, entre el Mercat i Pi i Margall, ambdues obres representaran una millora important per cadascun d’aquests barris.

Vull agrair a tots els ciutadans i ciutadanes que hi van participar l’esforç i la solidaritat demostrats, un cop més, per la nostra ciutat en la Cursa per l’ELA, on es van recollir 2.000 € que es van lliurar a la Plataforma d’Afectats per l’ELA i a la Fundació Miquel Valls.

També hem celebrat la segona Nit del Comerç, activitat que s’emmarca dins de la promoció del comerç de la nostra ciutat. Per això encoratjo els comerciants i els concessionaris del Mercat Municipal a continuar amb aquesta activitat i amb totes aquelles que dinamitzin la vida comercial de Sant Adrià.

Per últim també vull comentar-vos que recentment hem signat dos convenis. El primer amb l’Associació Plataforma Autonomia Personal (AP) per donar continuïtat al “Programa per a la Vida Independent de persones amb diversitat funcional al municipi de Sant Adrià de Besòs”, dotat amb 20.000 € i el segon amb l’Associació Antoni Maria Zaccaria, de 18.000 € per garantir el funcionament del menjador social.