Gener: Carta als veïns

Entre el dilluns 20 de gener i el dijous 23 tota la costa mediterrània va estar sota els efectes d’una tempesta com mai havíem patit fins ara.
Gener: Carta als veïns

Vista del riu Besòs

Pel que fa a Sant Adrià, en el moment d’escriure aquestes ratlles, encara estem fent la relació de desperfectes. El més important ha estat que al pavelló Marina-Besòs el fort vent s’ha endut la teulada de la part de la piscina. També cal destacar els arbres caiguts a carrers i parcs.

Vull aprofitar aquesta carta als veïns per agrair públicament als Serveis Municipals i a les empreses que presten servei a la ciutat la seva feina i compromís durant aquests dies. Gràcies al seu esforç vàrem poder minimitzar els efectes de la tempesta. Vull agrair, doncs, a Protecció Civil i a la seva tècnica per donar-nos consells i previsions, a la Policia Local, Brigada Municipal, Serveis Tècnics, Servei d’Educació i Servei d’Esports. També a l’empresa de neteja URBASER, l’empresa de jardiners JASA i al Servei de Comunicació Municipal per fer arribar els diversos avisos de l’Ajuntament a la ciutadania i, així mateix, vull donar les gràcies als adrianencs i adrianenques que, a través de les xarxes socials, ens van ajudar a difondre aquests comunicats.

Ara ja estem treballant per recuperar la normalitat al Marina-Besòs i l’AMB està treballant en la neteja de les platges. En aquest punt vull fer un altre agraïment als ciutadans que el cap de setmana del 25 de gener van anar a la platja de la Pau a netejar-la.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la modificació del PGM (Pla General Metropolità) per  regular els pisos turístics. Des del dia de la seva aprovació entra en vigor una moratòria de pisos fins a l’aprovació definitiva. Els punts més importants són:
• L’accés principal dels edificis on s’implantin habitatges d’ús turístic (HUT) han d’estar situats en carrers que tinguin una amplada igual o superior a 8 metres.
• Els vials on se situïn els HUT han de disposar d’una amplada mínima lliure de pas de vehicles de 3,5 metres i una alçada mínima lliure de 4,5 metres (en compliment del Codi Tècnic d’Edificació).
• La separació entre els accessos principals dels edificis que continguin llicències d’HUT ha de ser igual o superior a 50 metres, entenent ‘edifici’ com a una unitat d’escala.
• No s’admetrà la implantació d’HUT si se supera una densitat del 20% d’entitats amb aquest ús respecte del total d’habitatges de l’edifici, entenent ‘edifici’ com a unitat d’escala. Aquesta condició no és d’aplicació als habitatges unifamiliars.

Per acabar vull dir-vos que hem aprovat les beques de continuïtat per a alumnes d’ensenyament  postobligatori; 23.200 euros per a 76 alumnes.