La greu situació del barri de La Mina i les peticions que vaig fer als diputats del Parlament de Catalunya

El passat dijous 17 de gener vaig comparèixer a petició pròpia davant dels diputats de diversos grups del Parlament de Catalunya per tal de exposar com alcalde de Sant Adrià de Besòs el meu neguit i preocupació per la situació desesperada que es viu al barri de La Mina per l’increment de la venda i el consum de droga.
La greu situació del barri de La Mina i les peticions que vaig fer als diputats del Parlament de Catalunya

Barri de la Mina

Vaig informar als diputats que aquesta situació empitjora dia a dia i també de de totes les gestions, reunions i trobades que he realitzat amb els màxims responsables polítics i institucionals per tal que s’impliquin en la solució d’aquest greu problema i per demanar un pla de xoc contra la pobresa estructural que pateix el barri.

En la reunió vaig facilitar un seguit de dades sobre l’impacte de les drogues en un barri de 10.000 habitants, que només en la sala de venopunció de la Mina realitza  més assistències que el total de les 8 sales de Barcelona. Així ens trobem que els veïns i veïnes de La Mina, conviuen amb una pressió pel consum i venda de drogues  equivalent a la de tota la ciutat de Barcelona.

El 97,5% dels usuaris del local de la Mina són de fora de Sant Adrià, bàsicament provenen de Barcelona i de la resta de l’àrea metropolitana.

Desprès de la reunió amb els diputats, es va presentar al registre del Parlament de Catalunya  la proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs,  del grup parlamentari dels Socialistes.

En aquesta es demana que el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat a convocar, urgentment, els màxims responsables polítics i institucionals de les administracions implicades al barri de La Mina: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per tractar les propostes  de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la millora del Barri de la Mina i concretar els compromisos corresponents entre les administracions que en formen part.

Es demana  també, l’augment de la dotació de la comissaria de Mossos d’Esquadra de la Mina de Sant Adrià  per garantir la recuperació de l’espai públic, el civisme i la convivència al barri. 

En altres dos punts de la proposta,  s’inclou la petició dels  recursos econòmics necessaris per a enderrocar totalment l’edifici Venus i garantir el reallotjament de les famílies afectades per assegurar el seu accés a un habitatge digne, i també continuar amb el treball iniciat a l’institut escola i establir per al proper curs 2019-20 una àmplia oferta de mòduls professionals.

Desprès de la reunió amb diputats, que van donar suport a les peticions que vàrem fer com ajuntament, he anat explicant aquesta mateixa situació als mitjans de comunicació i he insistit que cal actuacions urgents  de les administracions integrades en el Consorci de la Mina, per solucionar tots aquesta problemes.

Ens neguem a resignar-nos davant d’aquesta situació i per això cal dir alt i clar que s’ha de lluitar amb un pla de xoc contundent contra la pobresa estructural i també contra la venda de droga al barri.

Us adjunto còpia de la proposta de resolució que recull aquestes peticions.