Millors oportunitats

La crisi ha deixat i està deixant efectes molt greus a les nostres ciutats, especialment als barris vulnerables, on les situacions d'atur i de pobresa han augmentat el nombre de ciutadans que estan en situació crònica de pobresa. Els ajuntaments hi estan esmerçant prioritats i recursos. En el cas de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la despesa més elevada del pressupost municipal es destina a l'Àrea de Serveis Socials. L'any 2015 va passar per Serveis Socials prop del 19% de la població de la ciutat i el 2016 va ser del 17%. Les situacions a atendre són moltes i diverses: necessitats urgents, habitatge, pobresa energètica, atenció a la llar... A Sant Adrià el 4,4% dels habitatges són habitatges socials, en què la majoria dels llogaters paguen com a molt 150 €

Des de l'Ajuntament hem treballat en la doble direcció de la protecció i de la promoció de l'ocupació. Hem fomentat la inserció laboral i l'autoocupació, hem potenciat la formació i estem al costat de les empreses que són les que creen llocs de treball. Val a dir que la majoria de vegades ho hem afrontat sols, amb recursos municipals o supramunicipals d'àmbit local, és a dir de la Diputació i l'Àrea Metropolitana. També hem creat la Mesa d'Inclusió, per optimitzar els recursos de la comunitat pel que fa a l'atenció a les persones.

Els nostres barris en perill d'exclusió social necessiten una intervenció i una atenció més potent d'altres administracions per evitar que a les nostres ciutats es produeixi, d’una banda, un trencament social amb ciutadans que queden exclosos de les oportunitats de la societat i, d’altra banda, un trencament territorial amb barris que quedin abandonats a la desesperança i al no-futur.

 En aquest punt, l'Eix Besòs ha de representar un estímul per potenciar els nostres punts forts, com ara el Triangle del Coneixement (Campus Diagonal-Besòs, Campus Torribera i Campus Can Ruti), per captar recursos que vagin en aquesta direcció i per estructurar bé el territori i oferir millors oportunitats als ciutadans.

 

Joan Callau Bartolí

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

(article publicat a Línia Nord)