Pressupost 2017: una aposta per la protecció de la ciutadania, la promoció econòmica i ocupacional i l'educació

L’1 de març vàrem aprovar el pressupost municipal de 2017 amb el vot favorable de C’s, SAeC, ICV-EUiA, MES, CDC i la regidora no-adscrita Fina López. Aquest pressupost és el reflex de les prioritats que hem tingut durant els darrers anys, sobretot a partir de la crisi: la protecció de la ciutadania més vulnerable (des de 2011 les partides socials han augmentat 1 milió d’euros); la promoció econòmica i ocupacional (amb un augment de 731.852 euros respecte el 2016) i l’educació (amb 184.049 euros més que el 2016).

A més, enguany incorporem com a prioritat la millora dels espais públics i l’acció a la via pública (nou contracte de neteja, nou contracte de manteniment de parcs i jardins, pavimentació...) amb un augment de 590.882 euros.

Aquests increments els hem pogut dur a terme perquè al llarg dels anys hem reduit el deute municipal que a finals del 2016 era de 62,68 euros/habitant, fet que ens ha permès estalviar-nos diners per pagar el deute i poder-los destinar a cobrir programes i accions que milloren Sant Adrià i la qualitat de vida dels seus habitants.

Aquests pressupostos són una expressió material del principi de justícia social que pretén que cap ciutadà es quedi al marge de la societat i que puguem tenir una ciutat més justa i equilibrada.

El passat 3 de març, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va aprovar l’inici del PDU (Pla Director Urbanístic) en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Aquesta aprovació és va fer tenint en compte les conclusions del procés de participació que vam fer conjuntament amb Badalona. Aquestes conclusions demanaven que es fes un urbanisme sostenible i amb combinació d’usos, tot donant prioritat a l’activitat econòmica; que es tingués en compte la mobilitat paral·lela i perpendicular al mar; que es fes una gestió transparent del procés; que es conservessin les Tres Xemeneies, i que hi hagués una implicació de les administracions en el finançament i el control del procés. Doncs bé, totes aquestes conclusions són la base de l’acord de la Comissió de Política Territorial.

És una gran notícia perquè és un acord pres amb el consens dels dos ajuntaments, Sant Adrià i Badalona, de la Generalitat i de la presidència del Consorci del Besòs i d’acord amb el que els ciutadans ens van dir. És important perquè el que es vol és crear activitat econòmica que ajudi a dinamitzar Sant Adrià i que possibiliti la creació de llocs de treball. És important perquè els ajuntaments i la ciutadania tindrem un paper actiu en tot el procés de redacció i aprovació, ja que s’establiran els mecanismes de participació necessaris per fer d’aquest projecte el gran projecte de futur de la nostra ciutat.