Valorant la liquidació del pressupost 2015: bona gestió, superàvit

Valorant la liquidació del pressupost 2015: bona gestió, superàvit

Font: Google

Al Ple de dilluns passarem la liquidació del pressupost del 2015. El resultat és 510.000 euros de superàvit i un romanent de tesoreria negatiu de 267000 euros, que és el dèficit que tenim a caixa, en metàl.lic. Tot i que pugui semblar que és una dada negativa, cal dir que l'any anterior era d'uns 2 milions d'euros. 

Amb aquests paràmetres l'Ajuntament acompleix tots els paràmetres de la llei, entre ells el termini de pagament a proveïdors.

Una vegada més l'equip de govern hem demostrat la bona gestió que estem duent durant tots els anys de la crisi i més en una ciutat on el 18'7 % de ciutadans varen passar pels Serveis Socials, on tenim més de 200 habitatges destinats a necessitats socials. On a més a més hem mantingut tots els serveis i equipaments (excepte la piscina Ricart) i hem continuat la remodelació de l'espai públic (carrers i places) al llarg dels darrers anys. 

Sóc conscient que quan una cosa es fa sense que hi hagi cap mena de soroll no se li dóna importància i fins i tot hi ha qui dirà que és la nostra obligació. Sí que l'és, però nosaltres, l'equip de govern socialista ho hem fet durant anys (molts d'ells compartint govern amb ICV-EUiA), ho hem demostrat. No són paraules ni postures, són fets.

Joan Callau

L'Alcalde