X Mostra d'entitats

Aquest cap de setmana hem celebrat la Desena Mostra d'Entitats de Sant Adrià amb més de 50 entitats que a la Plaça de la Vila, durant tot el dissabte, han volgut mostrar a la ciutadania de Sant Adrià allò que fan.

Ha estat una mostra de vitalitat associativa de la nostra ciutat, una mostra de treball voluntari de totes les persones que participen activament a les seves associacions.

Sovint parlem del gran canvi que d'uns anys ençà ha tingut Sant Adrià. Quan parlem d'aquest canvi parlem de canvi físic, de la millora dels espais públics (riu, parcs, etc). Però al llarg dels darrers 20 anys hi ha hagut un canvi més profund: el de la millora de la xarxa associativa, tant qualitativament com quantitativament. Una xarxa associativa activa en tots els camps: cultural, esportiu, solidari, reivindicatiu, etc. Entitats que col.laboren entre elles, que es relacionen i van a qualsevol dels barris de la ciutat fent un teixit de solidesa ciutadana impensable fa 20 anys. Una ciutat eś més forta quant la seva societat civil ho és i és dinàmica.

Gràcies doncs a tota la ciutadania de Sant Adrià que dediquen temps, esforços i moltes vegades recursos a mantenir dreta la seva entitat o associació fent que tinguem una comunitat millor.