Criteris per determinar que és un recurs inclusiu

Són inclusius

Els recursos i serveis destinats a la població en situació d’exclusió o vulnerabilitat social.

Els recursos i serveis dirigits a col·lectius específics que tinguin un caràcter cohesionador i integrador del col·lectiu en la ciutat.

Recursos i serveis destinats a la població en general que contribueixin a aconseguir una societat més inclusiva i prevenir situacions de vulnerabilitat.


Com formar part del mapa de recursos

Poden formar part del mapa tots els recursos i serveis de les administracions, associacions, entitats i empreses que treballin per la inclusió social.

Si desenvolupeu algun recurs o servei inclusiu i voleu incloure’l en aquest mapa de recursos o veieu que cal actualitzar o corregir  la informació d'algun recurs o servei ompliu aquest formulari. L’equip tècnic de la mesa d’inclusió es posarà en contacte amb vosaltres.