Anuari estadístic de població

Cada any el negociat d’estadística de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs publica al web l’anuari estadístic de població.

Ençà l’any 2011 el negociat d’estadística de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs elabora i publica al web l’anuari estadístic de població.

Aquest anuari posa a l’abast de tothom informació sobre territori i població. Consta de tres tipus diferents de dades:

  • La majoria de les dades s’elaboren a partir del Padró municipal d’habitants i mostren una fotografia fixa de la situació del municipi a una data determinada.
  • Les dades dels moviments de població registrats durant l’any anterior
  • Les xifres oficials de població, que són dades aprovades pel Govern de l’Estat.

Després de 8 anys de publicació l’anuari permet veure l’evolució de les diferents variables. Moltes d’aquestes dades, a més, estan desagregades per barri. També mostra comparatives amb altres municipis i per comunitats autònomes. Per últim, la informació recollida ha anat augmentant en les noves edicions i acompanyant les dades hi ha definicions i anàlisi de variables que requereixen una explicació més extensa.

Tot això fa de l’anuari estadístic una valuosa font d’informació tant per als ciutadans interessats per l’evolució demogràfica del territori, ja que, per exemple, recull el nombre d’habitants des de l’any 1923- com per a estudiants i tècnics que vulguin conèixer la situació del municipi.

Per a consultar-los visita aquest enllaç


arxivat sota: