Campanya de retirada de pintades en façanes d’immobles del municipi

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb el suport de l'Àrea metropolitana de Barcelona enceta una campanya de retirada de pintades d'immobles del municipi.

Encara que la neteja dels immobles correspon als seus titulars, la proliferació de pintades a les façanes dels habitatges perjudiquen la imatge del municipi. Per això, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs enceta, per primer cop, una campanya extraordinària de neteja de pintades tant en instal·lacions municipals com en comunitats de veïns.

Aquest projecte compta amb treballadors contractats mitjançant el programa de Pla d’ocupació Suport a la creació d’ocupació emmarcat al Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

A causa de la novetat de la iniciativa al municipi, s’ha realitzat una fase pilot on s’han netejat pintades a instal·lacions municipals i als immobles del carrer de Sant Oleguer de la nostra ciutat. Un cop finalitzada aquesta etapa, s’obre a tots els immobles del territori la possibilitat de sol·licitar aquest servei de neteja.

La campanya va dirigida a la retirada de pintades a peu de carrer en façanes que donin a la via pública. Les persones interessades hauran de presentar la instància específica adjuntant a la mateixa un acord de la comunitat de propietaris sol·licitant la intervenció de l’Ajuntament per a la neteja de la façana. És recomanable, també, lliurar fotografies que mostrin l’estat actual de l’immoble. La presentació de la instància implica l’acceptació, per part dels veïns, del resultat dels treballs realitzats renunciant a qualsevol reclamació relacionada amb aquest aspecte.

Abans d’actuar, es visitarà l’immoble per veure el mètode a utilitzar per a procedir a la neteja. Si no és possible la utilització de les eines habituals, es podrà procedir al cobriment amb pintura. En tot cas, l’Ajuntament pot valorar no actuar si el resultat previst és danyós per la superfície.

A aquest enllaç de la seu electrònica hi ha més informació i la instància a presentar.