Ja està disponible la xarxa de recursos laborals

És una eina que vol donar a conèixer totes les accions relacionades amb l’orientació i la inserció laboral que estan a l’abast de la població del municipi i donar visibilitat als actors (entitats, administracions, etc.) que les desenvolupen.

Compta amb diferents elements: un calendari, un directori i un mapa. En el calendari s’incorporen les accions que es desenvolupen a la ciutat, el directori recull tots els agents que treballen per millorar la inserció laboral al municipi i un mapa, annex al directori, que permet veure d’una manera ràpida la localització d’aquests agents. Es pot llegir tota la noticia aquí

Es pot consultar la xarxa de recursos laborals en aquest enllaç

arxivat sota: