La Mesa d'Inclusió presenta el Pla d'Inclusió Social de la ciutat

Aquest document defineix les línies estratègiques a seguir per donar resposta als factors de vulnerabilitat existents als territori

La Mesa d’Inclusió va presentar ahir, 6 de juny, el Pla d’Inclusió Social del municipi. Aquest document defineix les línies estratègiques a seguir per donar resposta als factors de vulnerabilitat existents als territori.

El Pla d’Inclusió Social té com a missió treballar per la igualtat d’oportunitats de la població. S’estructura en 4 eixos d’actuació i consta de 7 línies estratègiques relacionades amb l’ economia i el mercat de treball local, la formació, el foment de l’autonomia personal, l’habitatge, l’enfortiment de les xarxes relacionals, la participació ciutadana i el compromís pel treball transversal i la col·laboració entre administració i entitats.

El disseny del Pla d’Inclusió s’ha dut a terme amb una visió transversal i la reflexió conjunta entre l’Ajuntament i els agents socials del territori sobre el fenomen de l’exclusió social. Per tant, és un document elaborat de manera participativa, mitjançant reunions de l’equip tècnic de diferents àrees municipals  i  jornades de treball compartit entre tècnics i entitats del municipi.

El document va ser validat ahir pel Comitè d’Impulsió i properament es presentarà en el Ple municipal per a la seva aprovació.  D’altra banda, es va decidir donar prioritat a la línia estratègica relacionada amb la formació per començar la implementació del Pla.

L’Ajuntament va posar en marxa la Mesa d’Inclusió l’any 2015 amb l’objectiu de crear un espai d’ interlocució entre l’administració i els agents socials del territori que permetés donar una millor resposta a la ciutadania en risc d’exclusió social. En aquest temps la Mesa ha elaborat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, un estudi dels factors de vulnerabilitat existents al territori i ha posat en funcionament el web de la Mesa d’Inclusió que recull la informació dels recursos i serveis inclusius existents al municipi.

Sant Adrià de Besòs, 7 de juny de 2017

arxivat sota: