Política de Xarxes Socials

Ajuntament de Sant Adrià de Besós

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d'11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) , Ajuntament de Sant Adrià de Besós informa als Usuaris que s'ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar la nostra entitat.

Ajuntament de Sant Adrià de Besós
P0819300E
Plaça de la Vila, 12 08930 Barcelona
www.sant-adria.net

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Ajuntament de Sant Adrià de Besós, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per el tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Ajuntament de Sant Adrià de Besós tracta la informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Ajuntament de Sant Adrià de Besós, d'acord amb títol III LOPD i del RDLOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:


• Dret d'Accés: És el dret de l'Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Ajuntament de Sant Adrià de Besós hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels Usuaris.

• Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Ajuntament de Sant Adrià de Besós (per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.


• Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobi unit.

Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Ajuntament de Sant Adrià de Besós. Com en el dret de cancel·lació, es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobi unit.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

1. Presentació d'un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Adrià de Besós, a l'adreça Plaça de la Vila, 12, 08930, Barcelona o bé per correu electrònic a oac@sant-adria.net.

2. L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:

o Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

o Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.

o Domicili a efecte de notificacions.

o Data i signatura del sol·licitant

o Documents acreditatius de la petició que es formula.

3. L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

Ajuntament de Sant Adrià de Besós realitzarà les següents actuacions:

• Accés a la informació pública del perfil.

• Publicació en el perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

• Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'Usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'Usuari, un cop unit a la pàgina de Ajuntament de Sant Adrià de Besós, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Ajuntament de Sant Adrià de Besós es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

Ajuntament de Sant Adrià de Besós no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de Ajuntament de Sant Adrià de Besós però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Ajuntament de Sant Adrià de Besós es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

Ajuntament de Sant Adrià de Besós utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de Ajuntament de Sant Adrià de Besós perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243

Twitter: https://twitter.com/privacy

YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/