Disc de control horari de zones de càrrega i descàrrega

Disc horari per marcar el temps en les zones de càrrega i descàrrega
Disc de control horari de zones de càrrega i descàrrega

Disc de control horari per a zones de càrrega i descàrrega

La Policia Local de Sant Adrià de Besòs, posa de manera gratuïta a disposició de transportistes i comerciants de la ciutat el disc horari obligatori per marcar el temps d'estacionament en utilitzar les zones de càrrega i descàrrega per al desenvolupament de l'activitat logística d'aprovisionament en comerços i serveis. Els transportistes o comerciants que encara no tinguin un, el poden obtenir a la Policia Local (plaça Francesc Micheli, s/n).
L'ús del disc horari, permet als vehicles comercials, industrials i mixtos estacionar en aquestes zones regulades durant un màxim de 30 minuts no prorrogables a l'hora de distribuir mercaderies. La resta de vehicles, excepte que estiguin autoritzats expressament perquè té un ús d'aprovisionament logístic, se'ls prohibeix estacionar. La mesura facilita la rotació, per incrementar l'ús d'aquestes zones.
La Policia Local regula el correcte ús d'aquestes zones i sanciona no només als vehicles que no tenen permès estacionar, sinó també a aquells que no utilitzin el disc horari obligatori, que l'ajustin de forma incorrecta o excedeixi el temps d'estacionament, o no estiguin realitzant les tasques de càrrega i descàrrega.