Servei d'objectes perduts de la Policia Local

La Policia Local de Sant Adrià de Besòs, té un servei d'atenció i informació per als ciutadans que hagin perdut documents o objectes personals
Servei d'objectes perduts de la Policia Local

Servei d'objectes perduts de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs

L'Ajuntament de Sant Adrià, té a disposició dels ciutadans un servei de recollida i lliurament d'objectes perduts. Aquesta oficina es troba a les dependències de la Policia Local de Sant Adrià i el seu horari d'atenció és de 09'00 a 13'00 hrs de dilluns a divendres.
Per recuperar l'objecte o document perdut, haurà de dirigir-se a aquest departament d'objectes perduts amb la documentació necessària o bé informar-se trucant al telèfon 93 3815555 de la Policia Local i preguntar pel departament d'objectes perduts.
Per consultar si ha aparegut el seu objecte o document extraviat ha d'aportar un número de sèrie (en cas de telèfons mòbils, càmeres, etc, ...) o número d'identificació (en el cas de DNI, passaports, targetes, etc.,) i si l'objecte perdut no porta ni número de sèrie ni número d'identificació (claus, ulleres, guants, paraigües, ...) facilitar tots els detalls possibles per a la seva identificació (color, forma, material, ..) i lloc de la pèrdua.
El temps de permanència dels objectes lliurats a les dependències policials és de 2 anys, si no són reclamats ni localitzats els propietaris, transcorregut aquest temps, són destruïts.
Els objectes extraviats, si es tracta de documentació, s'intenta localitzar al titular de la mateixa si és d'aquesta població s'avisa per carta o telefònicament perquè passi a recollir-lo (prèvia comprovació) o es remet a l'oficina d'objectes perduts de la població d'origen del propietari.
Si es tracta de documentació estrangera, es remet al consolat corresponent del seu país.
La legislació aplicable és la que recull el Codi Civil en el seu article 615 (objecte de la troballa són les coses mobles perdudes ...)