286.426 € per a programes de suport a joves i infants amb risc d’exclusió

Aquest any 2017 els centres oberts de Sant Adrià rebran 286.426 € ( 83.396 € de l’Ajuntament i 203.030 € del Contracte Programa de la Generalitat). Aquesta aportació es destinarà a quatre centres: Aldees Infantils SOS Catalunya, Barnabitas i Salesians Sant Jordi-PES La Mina i les Fades.

Els centres oberts tenen com a finalitat l’atenció i formació global d’infants i joves amb risc d’exclusió social i amb aquest objectiu desenvolupen programes educatius, d’oci i esport, i ofereixen altres serveis que garanteixen la cobertura de les necessitats bàsiques d’aquest col.lectiu

La promoció de la col·laboració amb altres administracions és una eina més de l’Ajuntament per donar suport a entitats que treballen al municipi per ajudar a la població més desfavorida.


Sant Adrià de Besòs,15 de desembre de 2017