50 mesures del Govern per donar suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms

El Govern completa la protecció i el suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms amb més de 50 noves mesures

 • Es prohibeixen els desnonaments d'inquilins durant sis mesos des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.
 • S'articulen microcrèdits a través de l’ICO perquè els inquilins en situació vulnerable puguin fer front al pagament del lloguer amb un termini de devolució de fins a 10 anys.
 • Es crea un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d'activitat i per a treballadors temporals el contracte dels quals finalitzi i que no tinguessin dret a prestació
 • S'habilita la Seguretat Social per a concedir moratòries en el pagament de les cotitzacions socials a empreses i autònoms i es permet l'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny.
 • Els autònoms que accedeixin a la prestació per cessament d'activitat podran ajornar sense càrrec la quota de la Seguretat Social de març pels dies que hagin treballat.
 • També s'inclouen en la moratòria d'hipoteques els immobles afectes a l'activitat econòmica d'autònoms.
 • Es reforcen els drets dels consumidors en la suspensió o rescissió de contractes, el reemborsament de plans de pensions i la protecció contra la ludopatia.
 • Les empreses no podran tallar els subministraments bàsics en l'habitatge habitual de cap ciutadà durant l'estat d'alarma.

Per a més informació, consulteu la nota de premsa completa de la Presidència del Govern fent click aquí


___

El Gobierno completa la protección y el apoyo a colectivos vulnerables, empresas y autónomos con más de 50 nuevas medidas

 • Se prohíben los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma
 • Se articulan microcréditos a través del ICO para que los inquilinos en situación vulnerable puedan hacer frente al pago del alquiler con un plazo de devolución de hasta 10 años
 • Se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuviesen derecho a prestación
 • Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio
 • Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado.
 • También se incluyen en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos
 • Se refuerzan los derechos de los consumidores en la suspensión o rescisión de contratos, el rembolso de planes de pensiones y la protección contra la ludopatía
 • Las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma

Para más información, consultad la nota de prensa completa de la Presidencia del Gobierno haciendo click aquí