Ajuts especials per a Pimes, autònoms i ciutadania vulnerable per a poder pagar el rebut de l'aigua i residus

Davant del gran impacte econòmic que causa la declaració d’estat d’alarma per la COVID-19 s’han posat en marxa uns ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus.


AJUTS A PIMES I AUTÒNOMS

EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS AJUTS? Es contemplen dues línies d’actuació:

  • Congelació de les factures emeses per la companyia d’aigua (rebuts i taxes) mentre sigui vigent l’estat d’alarma.
  • Establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos

QUI ES POT ACOLLIR? Empreses que ocupin menys de 50 persones i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d’€, així com treballadors autònoms.

QUINS SÓN ELS REQUISITS?

  • Acreditar que es tracta d’una petita i mitjana empresa i/o treballador autònom
  • El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable pel qual es demana l’ajut. El contracte de subministrament d’aigua ha d’estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d’un comptador individual.

COM S’HA DE SOL·LICITAR? Els interessats s’han de posar en contacte amb la companyia subministradora d’aigua del seu municipi.


BONIFICACIÓ SOCIAL DE L'AIGUA PER A LES FAMÍLIES

EN QUÈ CONSISTEIX? Bonifica el 50% de la quota fixa de servei i el 50% de la part variable del rebut, sempre que se situï en el 1r. o 2n tram (entre 0 m3 i 9 m3 per client).

QUI ES POT ACOLLIR?

  • Les famílies afectades per la crisi econòmica derivada de la COVID-19
  • Unitats familiars en què tots els membres es trobin en situació d'atur
  • Persones de més de 60 anys que siguin pensionistes de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i que cobrin una pensió mínima
  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%, o amb un nivell III de grau de dependència reconeguda per l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015 de Pobresa energètica del Parlament de Catalunya, la ciutadania que no pugui fer front als seus rebuts d’energia i aigua no veurà el seu subministrament interromput.

Si us voleu imprimir aquestainformació, aquí teniu el document en català i en castellà