Ajuts socials del primer semestre de 2016

Els Serveis Socials municipals gestionen recursos propis i d'altres provinents d'empreses i entitats socials per fer front a les necessitats de la població més vulnerable

L’equip de govern continua prioritzant el suport als col·lectius més desfavorits del municipi, per tal de cobrir aquelles necessitats bàsiques a les que no poden fer front (llum, aigua, gas, aliments, etc.). Els Serveis Socials municipals treballen per aquest objectiu a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials.

Durant aquest primer semestre de 2016 (gener-juny) s’han gestionat els següents ajuts:

AJUTS MUNICIPALS
Els Serveis Socials han donat  394 ajudes (110.089 €) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals

AJUTS PROCEDENTS D'ENTITATS SOCIALS I EMPRESES

Els Serveis Socials han tramitat:
-91 ajuts (23.040 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...)
-18 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua.
- Xecs Proinfància de la Fundació La Caixa per a 136 infants del municipi (36.800 €). Aquests ajuts es destinen a atenció psicosocieducativa, a alimentació i higiene infantil, a roba escolar i ortopèdia.
-168 ajuts (36.486 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinades a pal·liar la pobresa energètica (llum, gas i aigua)
-Fundació Formació i Treball ha ajudat a 42 famílies (3.454 €) amb la venda de roba a baix preu i a 35 famílies (5.602 €) amb la venda de mobles a baix preu

ALTRES
-S’han atès les necessitats d’alimentació de 200 famílies

Sant Adrià de Besòs, 21 de juliol de 2016 

arxivat sota: