Ajuts socials tramitats per l’Ajuntament de gener a juny de 2019


Els Serveis Socials municipals treballen, a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials, per donar suport als col·lectius més desfavorits del municipi i cobrir aquelles necessitats bàsiques a les que no poden fer front (llum, aigua, gas, aliments, etc.).

Les xifres de gener a juny de 2019 són les següents:

Ajuts municipals

  • Els Serveis Socials han donat 459 ajudes (156.508) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals.

  • L’Ajuntament a través de la Fundació Formació i Treball ha donat suport a 28 famílies (2.176 €) mitjançant la venda de roba a baix preu i a 13 famílies (2.478 €) amb la venda de mobles, també a baix preu.

  • Els Serveis Socials amb el Programa d’Aliments Solidaris ha beneficiat a 200 famílies

Ajuts procedents d’entitats socials i empreses

Els Serveis Socials han tramitat:

  • 101 ajuts (33.990 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...)

  • 47 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua.

  • 119 ajuts (22.766 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinats a pal·liar la pobresa energètica (llum, gas i aigua).

Sant Adrià de Besòs, 8 de juliol de 2019