Ajuts socials tramitats per l’Ajuntament l’any 2017

Els Serveis Socials municipals treballen, a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials, per donar suport als col·lectius més desfavorits del municipi i cobrir aquelles necessitats bàsiques a les que no poden fer front (llum, aigua, gas, aliments, etc.). L’any 2017 cal destacar, respecte a les xifres del 2016, l’increment de les ajudes tramitades del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) per reduir el rebut de l’aigua i les de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per pal·liar la pobresa energètica (llum, aigua i gas).

Les xifres del 2017 són les següents:

AJUTS MUNICIPALS

*Els Serveis Socials han donat  763 ajudes (216.152 €) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals.

*L’Ajuntament a través de la Fundació Formació i Treball ha donat suport a 76 famílies (5.380 €) mitjançant la venda de roba a baix preu i a 48 famílies (9.307 €) amb la venda de mobles, també a baix preu.

*Els Serveis Socials amb el Programa d’Aliments Solidaris ha beneficiat a 439 famílies (1.391 persones)

AJUTS PROCEDENTS D'ENTITATS SOCIALS I EMPRESES

Els Serveis Socials han tramitat:

*166 ajuts (46.405 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...).

*67 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua. Per tant s’han tramitat més del doble d’ajuts que l’any 2016 (25 ajuts).

*Xecs Proinfància de la Fundació La Caixa per a 332 infants del municipi (63.300 €). Aquests ajuts es destinen a atenció psicosocieducativa, a alimentació i higiene infantil, a roba escolar i ortopèdia.

*408 ajuts (66.562 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinats a pal·liar la pobresa energètica (llum, gas i aigua). L’ Ajuntament ha tramitat 122 ajudes més que l’any 2016  (286 ajuts i un import de 60.057 €)

Sant Adrià de Besòs, 8 de febrer de 2017