Ajuts socials tramitats per l’Ajuntament l’any 2018


Els Serveis Socials municipals treballen, a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials, per donar suport als col·lectius més desfavorits del municipi i cobrir aquelles necessitats bàsiques a les que no poden fer front (llum, aigua, gas, aliments, etc.).

Les xifres del 2018 són les següents:

Ajuts municipals

  • Els Serveis Socials han donat 671 ajudes (246.440 €) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals.

  • L’Ajuntament a través de la Fundació Formació i Treball ha donat suport a 52 famílies (4.480 €) mitjançant la venda de roba a baix preu i a 35 famílies (6.437 €) amb la venda de mobles, també a baix preu.

  • Els Serveis Socials amb el Programa d’Aliments Solidaris ha beneficiat a 398 famílies (1.272 persones)

Ajuts procedents d’entitats socials i empreses

Els Serveis Socials han tramitat:

  • 162 ajuts (49.839 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...)

  • 48 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua.

  • Xecs Proinfància de la Fundació La Caixa per a 225 infants del municipi (44.800 €). Aquests ajuts es destinen a atenció psicosocieducativa, a alimentació i higiene infantil, a roba escolar i ortopèdia.

  • 257 ajuts (53.940 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinats a pal·liar la pobresa energètica (llum, gas i aigua).

Sant Adrià de Besòs, 30 de gener de 2019


arxivat sota: