Ajuts socials tramitats per l’Ajuntament l’any 2019

Els Serveis Socials municipals treballen, a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials, per donar suport als col·lectius més desfavorits del municipi i cobrir aquelles necessitats bàsiques a les que no poden fer front (llum, aigua, gas, aliments, etc.).

Les xifres del 2019 són les següents:

AJUTS MUNICIPALS

  • Els Serveis Socials han donat 798 ajudes (316.961,51) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals.

  • L’Ajuntament a través de la Fundació Formació i Treball ha donat suport a 61 famílies (4.098 €) mitjançant la venda de roba a baix preu i a 24 famílies (4.691,3 €) amb la venda de mobles, també a baix preu.

  • Els Serveis Socials amb el Programa d’Aliments Solidaris ha beneficiat a 460 famílies (1.395 persones).

AJUTS PROCEDENTS D'ENTITATS SOCIALS I EMPRESES

Els Serveis Socials han tramitat:

  • 182 ajuts (59.420 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...)

  • 87 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua.

  • 214 ajuts (39.606,84 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinats a pal·liar la pobresa energètica.

TOT AÇÒ HA SUPOSAT AL 2019

  • 127 ajudes més procedents de les arques municipals, respecte a 2018. (70.521 euros més).

  • Un increment de 62 famílies beneficiàries al Programa d’Aliments Solidaris, respecte a 2018.

  • 20 ajuts tramitats de Càritas més que a 2018, que equivalen a 9.581 euros.

  • 39 ajuts tramitats del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) més que a 2018.

Descarrega't el document en pdf

Imatge de James Chan per a Pixabay