CERTIFICATS | Naixement, matrimoni i defunció

INFORMACIÓ EN CATALÀ

Sabies que pots obtenir certificats de NAIXEMENT, MATRIMONI I DEFUNCIÓ per internet i de forma totalment gratuïta?

Com fer-ho?

1.- Entra a www.mjusticia.gob.es  (Pàgina oficial del Ministeri de Justícia).

2.- Click a pestanya CIUTADANS.

3.- Click a TRÀMITS I GESTIONS PERSONALS.

4.- Indica DEFUNCIÓ o FAMÍLIA, segons tipus de certificat.

5.- A la fi de la pàgina veuràs que indica: COM SOL·LICITAR: presencial / per correu / per internet (web).

6.- TRAMITACIÓ ONLINE SENSE CERTIFICAT DIGITAL: Vol dir que t'ho lliuren per correu a casa.

7.- En cas de voler-AMB CERTIFICAT DIGITAL, podràs accedir només si tens un ordinador i DNI adequat o mitjançant clau.

8.- Apareixerà un formulari a emplenar. En TOM I PÀGINA, en cas de desconeixement posa zeros en número o no et deixarà avançar. Si igualment no et permet avançar en la tramitació vol dir que falta alguna dada (t'ho indicarà en color vermell).

9.- Finalment, la plataforma et demanarà un correu personal per enviar-te un comprovant.

10.- Al jutjat arriba en aquest mateix moment i a Sant Adrià els atenem tots. A continuació els lliurem a Correus per al seu repartiment.

 

Recorda que aquest tipus de certificacions les pots obtenir:

  • Presencialment (ara no és possible per trobar-nos en Estat d'Alarma).
  • Per correu que arribarà directament a la teva llar.
  • En la impressora de casa, de manera digitalitzada si disposes dels instruments adequats.

 

_________

INFORMACIÓN EN CASTELLANO

¿Sabías que puedes obtener certificados de NACIMIENTO, MATRIMONIO y DEFUNCIÓN por internet y de forma totalmente gratuita?

¿Cómo hacerlo?

1.- Entra en www.mjusticia.gob.es (Página oficial del Ministerio de Justicia).

2.- Click en pestaña CIUDADANOS.

3.- Click en TRÁMITES Y GESTIONES PERSONALES.

4.- Selecciona DEFUNCIÓN o FAMILIA, según tipo de certificado.

5.- Al final de la página verás que indica: CÓMO SOLICITARLO: presencial / por correo / por internet (web).

6.- TRAMITACIÓN ONLINE SIN CERTIFICADO DIGITAL: Significa que te lo entregan por correo a casa.

7.- En caso de quererlo CON CERTIFICADO DIGITAL, podrás acceder sólo si tienes un ordenador y DNI adecuado o a través de clave.

8.- Aparecerá un formulario a rellenar. En TOMO Y PÁGINA, en caso de desconocimiento pon ceros en número o no te dejará avanzar. Si igualmente no te permite avanzar en la tramitación significa que falta algún dato (te lo indicará en color rojo).

9.- Por último, la plataforma te pedirá un correo personal para enviarte un comprobante.

10.- Al juzgado llega en ese mismo momento y en Sant Adrià los atendemos. A continuación, los entregamos a Correos para su reparto.

 

Recuerda que este tipo de certificaciones las puedes obtener:

  • Presencialmente (ahora no es posible por encontrarnos en Estado de Alarma).
  • Por correo que llegará directamente a tu hogar.
  • En la impresora de casa, de forma digitalizada si dispones de los instrumentos adecuados.