Col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de Sant Adrià pel foment del bon veïnatge i el bon ús de l'espai públic al barri de La Mina

El proper 31 de desembre conclou el conveni entre l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per ajudar al projecte de «Gestió del bon veïnatge i bon ús de l'espai públic al barri de La Mina».

L'acord, signat el 31 d'octubre de 2017, compleix amb la proposta de l'AMB de promoure la implantació de polítiques públiques en matèria de foment de la cohesió social i territorial amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes. En aquest cas, l' AMB ha considerat que el projecte al barri de La Mina, gestionat per la FAGIC (Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya), compleix amb els objectius de fomentar activitats innovadores que aportin valor afegit a la comunitat, promocionen i fomenten els valors cívics i de compromís amb el futur dels actius estratègics i humans del territori metropolità i fomenten el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin activitats i projectes destinats a la ciutadania.

El projecte de foment del bon veïnatge inclou les actuacions següents: la difusió de les campanyes de civisme, la detecció i correcció de conductes incíviques, vetllar pel compliment de les ordenances municipals, el treball i suport a les entitats del barri, la detecció de problemes de convivència i el suport a les famílies en risc d'exclusió social.

Sant Adrià de Besòs, 19 de desembre de 2018