Dades dels ajuts socials del primer trimestre de 2017

Ajuts municipals i ajuts procedents d'entitats socials i empreses

Els Serveis Socials municipals treballen per donar suport als col·lectius més desfavorits del municipi a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials.

Les xifres del primer trimestres de 2017 són les següents:

AJUTS MUNICIPALS

Els Serveis Socials han donat  175 ajuts (44.012 €) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals.

AJUTS PROCEDENTS D'ENTITATS SOCIALS I EMPRESES

Els Serveis Socials han tramitat:

*42 ajuts (10.800 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...)

*17 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua.

*Xecs Proinfància de la Fundació La Caixa per a  99 infants del municipi (17.600 €). Aquests ajuts es destinen a atenció psicosocieducativa, a alimentació i higiene infantil, a roba escolar i ortopèdia.

*127 ajuts (21.620 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinats a pal·liar la pobresa energètica (llum, gas i aigua).

*200 famílies s’han beneficiat del Programa d’Aliments Solidaris

*La Fundació Formació i Treball ha donat suport a 18 famílies (1.017 €) mitjançant la venda de roba a baix preu i a 13 famílies (2.179 €) amb la venda de mobles, també a baix preu.

Sant Adrià de Besòs, 27 d'abril de 2017

arxivat sota: