Dades dels ajuts socials tramitats durant el tercer trimestre de 2017

Els Serveis Socials municipals treballen per donar suport als col·lectius més desfavorits del municipi a través de la gestió tant de recursos propis com d’altres provinents d’empreses i entitats socials.

Les xifres del tercer trimestre de 2017 són les següents:

Ajuts municipals

Els Serveis Socials han donat  157 ajuts (46.145 €) (habitatge, alimentació, activitats d’estiu per als infants...) procedents de les arques municipals.

Ajuts procedents d’entitats socials i empreses

Els Serveis Socials han tramitat:

*38 ajuts (10.950 €) de Càritas, bàsicament de subsistència (alimentació, habitatge...)

*13 ajuts del Fons Social de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), que consisteixen en una reducció del rebut de l’aigua.

* Xecs Proinfància de la Fundació La Caixa per a 149 infants del municipi (23.500 €). Aquests ajuts es destinen a atenció psicosocieducativa, a alimentació i higiene infantil, a roba escolar i ortopèdia.

* 66 ajuts (8.690 €) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinats a pal·liar la pobresa energètica (llum, gas i aigua).

* 200 famílies s’han beneficiat del Programa d’Aliments Solidaris

* La Fundació Formació i Treball ha donat suport a 16 famílies (919 €) mitjançant la venda de roba a baix preu i a 6 famílies (722 €) amb la venda de mobles, també a baix preu.

Sant Adrià de Besòs, 13 de novembre de 2017