El fons documental de l'Arxiu Municipal disponible a internet

Qualsevol usuari pot accedir a la descripció dels més de 51.000 documents inventariats per l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs "Isabel Rojas Castroverde" i datats entre els anys 1813 i el 2016
El fons documental de l'Arxiu Municipal disponible a internet

Vista del cercador amb una part de la documentació de l’Arxiu Municipal


Des del passat mes de juny el fons documental de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està disponible a internet a través del portal "Arxius en línia" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta eina permet que qualsevol usuari pugui accedir, mitjançant diversos criteris de cerca, a  la descripció dels més de 51.000 documents inventariats per l'Arxiu Municipal i datats entre els anys 1813 i el 2016. Una acció que permet fer publicitat activa tant de la documentació històrica com administrativa custodiada, d’acord amb l’article 35 de la llei 10/2001 d’arxius i gestió de documents, i esdevé un pas endavant en benefici de la transparència municipal.

La intervenció ha comptat amb el suport dels arxivers del Departament de Cultura i ha inclòs la migració de continguts de les bases de dades de l’Arxiu i la formació del personal que es farà càrrec de la seva gestió.

Es preveu afegir, en una segona fase de treball, la descripció d’altres fons documentals custodiats per la institució, així com incorporar la documentació històrica digitalitzada. Una actuació que ha de permetre fer més accessible els fons i facilitar la difusió del patrimoni documental custodiat a Sant Adrià de Besòs. 

Podeu accedir al portal «Arxius en línia» mitjançant el següent enllaç: goo.gl/i2vtvaSant Adrià de Besòs, 14 de juliol de 2017