El PEB Mina participa en el XXVII Fòrum Local d’Educació

El passat 21 de març, representants del Projecte educatiu del barri de la Mina (PEB Mina) van participar en el Fòrum Local d’Educació que organitza la Diputació de Barcelona per compartir amb els assistents la seva experiència i tractar diferents aspectes del projecte. En aquesta edició es parlava sobre els reptes de l’educació a temps complet. Aquest model defensa que la qualitat i la quantitat del temps educatiu és fonamental per a l’èxit acadèmic ja que, d’aquesta manera, es promou que els aprenentatges formals i no formals i el temps lectiu i no lectiu estiguin integrats en les trajectòries vitals dels infants i adolescents.

La representació del PEB Mina va parlar sobre les aliances entre els diferents agents del territori (més de quaranta). També s’hi van explicar les activitats fetes en el marc d’aquesta filosofia de treball (protocol de relació entre entitats i centres, utilització dels patis, enquesta sobre extraescolars, campanya Sabies que...) i es van assenyalar els reptes de futur immediat: passar de la col·laboració dels agents educatius del territori a la connexió dels aprenentatges formals i no formals; unificar projectes educatius diversos en el marc de la diversitat, i promoure la participació de les famílies en aquest nou paradigma educatiu.


Sant Adrià de Besòs, 15 de maig de 2018