Es destinen 286.000 € per finançar programes socioeducatius per a infants i joves amb risc d’exclusió social

L’ Ajuntament ha signat convenis amb els centres oberts de la ciutat per gestionar aquest finançament

Els centres oberts de la ciutat han rebut aquest any 286.000 € provinents de recursos municipals i de la Generalitat. Els centres oberts tenen com a objectiu l’atenció i formació global d’infants i joves amb risc d’exclusió social i amb aquesta fita desenvolupen programes educatius, lúdics i esportius i ofereixen altres serveis que garanteixen la cobertura de les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu.

El centre obert «Associació Juvenil Barnabitas» ha rebut 61.500 € (20.000 de l’Ajuntament i 41.500 € del Contracte Programa del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat). Als centres «Preju-Unión» i «1 y 2 de Mayo» s’han destinat 110.130 € (20.000€ de recursos municipals i 90.130 € del Contracte Programa de la Generalitat). El centre «Aldees Infantils SOS Sant Adrià» ha rebut una subvenció de 36.400 € a través del Contracte Programa de la Generalitat. Finalment, l'Ajuntament també té un un centre obert propi, amb un cost anual de 78.000 euros, dels quals 35.000 provenen del contracte programa i la resta (43.000 €) són recursos municipals.

L’Ajuntament aposta per la col·laboració amb entitats socials per tal de fer front de manera més efectiva a les necessitats de les persones amb dificultats.

Sant Adrià de Besòs, 7 de desembre de 2018

arxivat sota: