Es posa en marxa l’Escola d’Oportunitats

Aquesta iniciativa neix amb un doble objectiu: d’una banda, facilitar l’empleabilitat i, per tant, la integració laboral de joves de 16 a 20 anys que han abandonat el sistema educatiu prematurament o que estan en risc de fer-ho; i, d’altra banda, pretén afavorir el seu retorn al sistema educatiu

Aquest mes de febrer ha començat a funcionar a Sant Adrià l’Escola d’Oportunitats, fins ara l’única de caire públic a Catalunya.

Aquesta iniciativa la impulsa la Taula de Joventut, una eina transversal formada pels serveis d’Educació, Joventut, Promoció Econòmica i Serveis Socials. La coordina el Servei d’Educació i té un doble objectiu: d’una banda, facilitar l’ocupabilitat i, per tant, la integració laboral de joves de 16 a 20 anys que han abandonat el sistema educatiu prematurament o que estan en risc de fer-ho, i, d’altra banda, pretén afavorir el retorn al sistema educatiu de tots aquests joves que l’han abandonat en un moment donat. Per fer-ho, crea un procés d’acompanyament personal i de reforç de les competències personals. Ambdós objectius són simultanis i pretenen treballar amb les persones des de la perspectiva de la inclusió, les oportunitats i l’apoderament personal.

L’Escola d’Oportunitats, que iniciarà la seva trajectòria oficial el proper mes de setembre, es posa en marxa ara com a prova pilot i hi participaran quinze joves assistint a càpsules formatives específiques. El mòdul de 80 h inclou la formació d’auxiliar de vendes (ja que és una de les línies formatives que es treballa en altres àmbits) i estades en comerços amb possibilitats d’inserció laboral; la potenciació de competències personals i habilitats socials vinculades al mercat de treball; la pràctica d’un esport (corball) com a eina pedagògica per treballar la cohesió del grup, la socialització i la igualtat de gènere, i sortides a equipaments del municipi que tenen com a fita donar-los a conèixer i apropar-los als joves. Aquest treball es basa en l’aprofitament dels recursos existents i en la coordinació i la transversalitat de tots els agents que hi intervenen, així com en la implementació d’accions adreçades al compliment dels objectius expressats.

Sant Adrià de Besòs, 13 de febrer de 2018