Es presenta el concurs del projecte de la fàbrica de cartró Llandrich

Dilluns 11 de febrer, a les 19 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament

L’alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, i el director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), Albert Civit, presentaran el proper dilluns 11 de febrer el concurs del projecte de la fàbrica de cartró Llandrich. L’acte tindrà lloc a les 19 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

L’ Institut Català del Sòl posa a la venda els terrenys de l’antiga fàbrica i, per primer cop, vincula la comercialització amb que les ofertes incorporin un projecte de nova ordenació d’aquest sector. L’ Incasòl és el propietari de la finca on s’ubica l’antiga fàbrica, en el front del riu Besòs. El sector té una superfície total d’11.530 m2 i s’hi podrà construir fins a 120 habitatges. L’objecte del concurs és obtenir aportacions creatives en els camps de la innovació urbana, arquitectònica, ambiental, cultural, econòmica i social.

Els equips han d’estar disposats a innovar en la construcció i rehabilitació d’una arquitectura i d’uns espais públics adaptats als reptes que son propis del segle XXI. Els projectes dels equips seran avaluats per un jurat i un comitè d’experts. El jurat estarà format per nou membres: tres representants de l’Ajuntament, tres de la Generalitat, dos del COAC i un de l’APCE.

Conservació del patrimoni

Les propostes dels equips han de conservar l’edificabilitat, la densitat i el sòl de cessió establerts al planejament vigent. En canvi, es valorarà una nova proposta d’ordenació amb una major integració amb l’entorn edificat i que conservi, com a mínim, un 25% de l’edificació de la fàbrica Llandrich. Igualment, es valorarà la integració urbana dels espais públics i de l’equipament.

Dels 120 habitatges previstos en el sector, l’adjudicatari podrà construir fins a 80, dels quals 20 hauran de ser amb règim protegit concertat. Per la seva banda, l’Incasòl, com a administració actuant, rebrà la cessió obligatòria d’una part dels terrenys,que permetrà construir els 40 habitatges restants en règim protegit de lloguer. Així mateix, es valorarà que les propostes destinin part dels habitatges adjudicats al promotor a lloguer assequible.

Sant Adrià de Besòs, 7 de febrer de 2019

arxivat sota: