Escola Municipal de Música Benet Bails. Preinscripció curs 2019/2020

Calendari de preinscripció i matriculació:

 • Publicació de places: 25 d'abril

 • Lliurament de preinscripcions: a partir del 23 d'abril

 • Jornada de portes obertes: 26 d'abril, de 15.30 a 19.30 h

 • Presentació de les sol·licituds: del 23 d'abril al 10 de maig

 • Publicació de les llistes baremades: 15 de maig

 • Reclamació de les llistes baremades: 16 i 17 de maig

 • Publicació de les llistes definitives: 20 de maig

 • Matriculació: del 20 al 31 de maig

 • Proves d'accés: del 19 al 21 de juny                                                                                                             

Documentació que cal presentar:

 1. L'imprès de sol·licitud de preinscripció.

 2. Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant (alumne/a) i del pare, mare o tutor/a.

 3. Original i fotocòpia del llibre de família.

 4. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, en cas que s'al·legui.

 5. Original i fotocòpia del padró municipal del/la sol·licitant.

 6. Si el lloc de treball del pare, mare o tutor/a és a Sant Adrià de Besòs, cal aportar un certificat de l'empresa que ho acrediti.

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous de 16 a 21 h i divendres de 16 a 20 h

Escola Municipal de Música Benet Bails

C/ d’Andreu Vidal, 45

08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 72 72

A/e: escolamusica@sant-adria.net

web: www.emmbenetbails.org

Facebook: Emm Benet Bails

Sant Adrià de Besòs, 15 d'abril de 2019