FRANGES HORÀRIES | A les sortides per passejar i fer esport

Des del 2 de maig estarà permès sortir per fer esport i passejar.

Els horaris per a municipis de més de 5000 habitants com el nostre seran:

  •  Majors de 14 anys: de 6 a 10h i de 20 a 23h
  •  Persones dependents i de + de 70 anys: de 10 a 12h i de 19 a 20h
  •  Nens: de 12 a 19h

Per a més informació podeu consultar el BOE que tracta aquest assumpte fent click aquí

Les NOVETATS a cop d'ull, en aquest assumpte: fent click aquí

___

VERSIÓN EN CASTELLANO: 

Desde el 2 de mayo estará permitido salir para hacer deporte y pasear.

Los horarios para municipios de más de 5000 habitantes como el nuestro serán: 

  • Mayores de 14 años: de 6 a 10 h y de 20 a 23h
  •  Personas dependientes y mayores de 70 años: de 10 a 12h y de 19 a 20h
  •  Niños: de 12 a 19h

Para más información podéis consultar el BOE que trata este asunto hacendo click aquí

Las NOVEDADES, en un vistazo, en este asunto: haciendo click aquí