Inici de la segona fase de les obres de remodelació del passeig de la Rambleta

L’ actuació mantindrà l’entorn ambiental, paisatgístic i històric de l’actual Rambleta

El proper mes de setembre s’iniciarà la segona fase de remodelació del passeig de la Rambleta en la que, tal i com estava previst inicialment, hi haurà una afectació dels vehicles que normalment aparquen en l’espai de sauló. El desenvolupament de les obres es durà a terme i es comunicarà de forma progressiva, per evitar al màxim les molèsties al veïnat.

Tot i que inicialment es va preveure que l’obra es realitzaria per fases independents, a executar primer la més propera als habitatges i, posteriorment, la de la zona verda del costat del riu, el fet de ampliar el nombre d’arbres que es mantenen i els que es trasplanten dins del marc de l’obra, fa que s’hagi d’entendre tot l’àmbit de remodelació com a única fase d’execució. Això permetrà adaptar l’època de trasplantament a l’espècie: palmeres amb la calor i til·lers o eucaliptus a l’hivern.

En el Ple del passat 22 de juliol es va acordar l’elaboració d’un informe tècnic independent sobre l’estat de cadascun dels arbres existents. Aquest informe ja s’ha fet, és un document exhaustiu on s’han mostrejat i inventariat tots els arbres de la Rambleta. De cada exemplar s’ha obtingut l’estat general, que permet concloure quins es poden trasplantar amb la nova configuració de la Rambleta.

El criteri de mantenir majoritàriament els arbres existents a la pròpia Rambleta (on són ara o bé trasplantant-los dins del mateix àmbit que es remodela) farà que no s’incorporin tantes noves unitats com es preveia en el projecte i que es mantingui l’aspecte ambiental, paisatgístic i històric de l’antiga Rambleta.

Sant Adrià de Besòs, 21 d’agost de 2019