L’ Ajuntament de Sant Adrià liquida el deute

L' amortització es farà efectiva aquest any 2018

En la sessió ordinària del Ple del passat 25 de juny es va aprovar una transferència de crèdit (1.003.726 €) per amortitzar el deute pendent de l’Ajuntament Amb aquesta transferència, que prové del superàvit d’anys anteriors, sumada als diners reservats als pressupostos de 2018 per a amortització (326.900 €), es liquidarà la totalitat del deute del consistori adrianenc (1.330.626 € a data d’1 de gener de 2018).

L’ amortització es farà efectiva en el present exercici. L’equip de govern complirà així amb un dels objectius de la legislatura que era arribar a deute 0 durant aquest any 2018.

Des del 2008 l’Ajuntament ha anat reduint el deute any rera any malgrat un context difícil de crisi econòmica, durant el qual el consistori també ha augmentat les partides de serveis bàsics essencials (serveis socials, educació i ocupació) ; ha assumit les aportacions que la Generalitat va deixar de donar a l’escola bressol i l’escola de música, perquè aquests equipaments continuessin funcionant; ha mantingut gairebé tots els serveis i equipaments; i ha fet front a la inversió del Mercat Municipal.

La liquidació del deute permetrà destinar recursos econòmics, que fins ara servien per pagar interessos bancaris, a serveis i projectes municipals.   

Sant Adrià de Besòs, 28 de juny de 2018