L’ Ajuntament cedeix dos locals per desenvolupar activitats destinades a joves i infants desfavorits

L’Ajuntament renova la cessió d’ús de dos locals de propietat municipal a dues entitats socials per desenvolupar actuacions adreçades a joves i infants amb risc d’exclusió social.

D’una banda, l’Ajuntament cedirà, durant 5 anys més, l’ús d’un local del barri de la Mina (carrer Mart, 2) a l’Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris. L’Ajuntament i l’entitat han signat un conveni en el que s’ estableix que l’associació durà a terme activitats d’inserció sociolaboral i educatives, impulsades pel consistori, en aquest espai. Les actuacions aniran destinades a joves i adolescents del barri amb dificultats socials.

D’altra banda, el consistori prorrogarà a Càritas l’ús del local ubicat al carrer Mare de Déu del Carme, 68, perquè l’entitat continuï duent a terme actuacions de prevenció de la pobresa infantil.

Sant Adrià de Besòs, 31 de gener de 2019