L’Equip de Govern congela les taxes socials per vuitè any consecutiu i aplica una rebaixa del tipus impositiu municipal de l’IBI

El passat 28 d’Octubre es van aprovar en el Ple municipal les taxes i els impostos municipals que s’aplicaran l’any vinent 2020 amb el vot favorable dels grups PSC, ERC, SANT ADRIÀ EN COMÚ, MOVEM SANT ADRIÀ, MES i l’abstenció de CIUTADANS. Per vuitè any consecutiu l’Equip de Govern aposta per no traslladar més pressió fiscal als ciutadans i congelar els impostos i taxes d’àmbit social

Per tant, queden congelades taxes socials com: Places d’aparcament de minusvàlids. Informe per reagrupament familiar. Desinfecció de locals. Activitats juvenils, culturals, d’equipaments públics i educatives. De neteja d’equipaments. Totes les relacionades amb els Serveis Socials, tals com: Programa activitats físiques gent gran, ajuda domiciliària, àpat a domicili, neteja personal, teleassistència, arranjament de domicilis.

En relació amb el Mercat Municipal: Les taxes dels paradistes del Mercat disminueixen un 6,14% aplicant el cost real de les despeses, i s’aplica una rebaixa del coeficient reductor del 25% a les terrasses dels Bar del Mercat per compensar la diferència horària amb la resta de bars de la ciutat. 

La resta de Taxes Municipals d’activitats i serveis productius incorporen una pujada aproximada de l’1,5%. Com a novetat més destacada s’aplicarà una modificació a la taxa de les saques de runa; s’obligarà la contractació mínima de 3 dies per tal d’evitar l’incivisme i el mal ús que afecta aquest servei, amb la greu conseqüència de degradació de l’espai públic. També s’aprova una puja de les taxes d’EUSAB de l’1,5% que ha aprovat el Consell d’Administració de l’empresa pública EUSAB i un increment del 5% al Poliesportiu Besòs, proposat per l’empresa gestora. Pel que fa als OPIS i tanques publicitàries la pujada aplicada serà del 3%.

Nova rebaixa del tipus impositiu de l’IBI. Pel que fa a l’IBI, l’Equip de Govern continua la línia dels últims anys: “que els ciutadans i ciutadanes no tinguin un increment important dels seus rebuts”. I per fer-lo efectiu utilitza les dues eines que té a l’abast: l’aplicació progressiva de la revisió cadastral i la rebaixa de tipus. A Sant Adrià es va fer la revisió cadastral l’any 2012 (d’aplicació el 2013). Per evitar l’augment de l’import de l’IBI que això suposava per a molts ciutadans, la pujada no es va fer de cop, sinó que s’està aplicant progressivament en 10 anys. Per tant, l’any 2020 s’aplicarà un 10% de l’augment del valor cadastral derivat de la revisió. Per compensar aquest increment, l’Ajuntament ha aprovat per setè any consecutiu (es va començar a aplicar l’any 2014) la reducció del tipus impositiu. L’any 2019 el tipus es va reduir al 0,594% i ara, per al 2020, s’ha reduït fins al 0,589%.

La congelació de taxes socials i la reducció de l’impost de l’IBI que l’Equip de Govern ha dut a terme en els últims anys ha estat possible gràcies a l’estalvi assolit amb una política econòmica que ha prioritzat la reducció del deute municipal i dels interessos bancaris. Així com un Ajust de l’Impost d’Activitats Econòmiques, d’aquelles empreses que facturen més d’un milió d’Euros, on hem començat a equiparar els nivells del coeficient de l’impost, segons els carrers, als imports que s’apliquen a les ciutats veïnes.

Sant Adrià de Besòs, 29 d’octubre de 2019

arxivat sota: