L’ Institut Escola Sant Adrià, per la igualtat d’oportunitats

El curs passat va començar a funcionar l’Institut Escola Sant Adrià, fruit de la fusió entre l’Escola Mediterrània i l’Institut Fòrum 2004. Per als professionals dels dos centres va ser un curs per a l’apropament i el coneixement, una etapa per pensar, parlar, obrir-se a l’entorn i albirar un projecte per a l’èxit educatiu de l’alumnat i per a la cohesió social.

Després d’aquesta feina, aquest curs 2017-2018 l’Institut Escola Sant Adrià ja està aplicant el seu pla estratègic, que va ser dissenyat de manera compartida. En aquesta tasca compta amb la col·laboració de l'Administració educativa, de l'Ajuntament, del Pla educatiu d'entorn, del Pla educatiu del barri de la Mina (PEB) i de la comunitat educativa. A més, s’han tingut molt en compte les veus de l’alumnat i de les famílies.

S’ha millorat la coordinació entre etapes, s’estan desenvolupant projectes innovadors, s’està avançant en la transició de primària a secundària, en la confiança de les famílies i s’està treballant per afavorir el sentiment de pertinença. L’Institut Escola Sant Adrià és un centre inclusiu que atén la diversitat impulsant una línia pedagògica coherent, en què cada infant és el protagonista perquè cal tenir en compte les seves motivacions per despertar el seu interès i les ganes d'aprendre.

Les propostes del projecte educatiu de l’Institut són l’aplicació de noves metodologies, com ara el treball per projectes i el treball cooperatiu; la participació de les famílies en les activitats d'aula, amb l'art com a nucli d'interès; la implicació de l'alumnat de secundària com a agent actiu en l'aprenentatge dels més petits; la inclusió de la història i la cultura del poble gitano en el currículum; l'ampliació i diversificació de l'oferta d'activitats extraescolars, la millora del clima i la convivència; la visibilització al barri i al municipi, i participar-hi activament; l’obertura al món per part de l’alumnat perquè aprengui més i millor.

L’equip de professionals de l’Institut Escola Sant Adrià està convençut de la força de l’educació com a eina per afavorir la igualtat d'oportunitats, la inclusió, la interculturalitat i el respecte. En definitiva, per millorar la vida dels infants i del món perquè, en paraules del poeta Miquel Martí i Pol, "tot està per fer i tot és possible".


Sant Adrià de Besòs, 13 de desembre de 2017